Historiens gang i Berlin Mitte

Marx Engels Forum 2014. Foto: Kirsten Andersen
Marx Engels Forum 2014. Foto: Kirsten Andersen

Engang lige efter murens fald havde nogle skrevet med rød maling på skulpturen: Wir sind unschuldig! Skulpturen med Karl Marx og Friedrich Engels blev i 1980’erne opstillet  i et parkanlæg, som efter krigen blev anlagt foran Rotes Rathaus. Et helt lille arrangement af skultpurer omkring dem blev samlet kaldt Marx Engels Forum. Dengang sad de med ryggen til Palast der Republik, som var blevet bygget på pladsen, hvor DDR-styret havde ryddet det gamle barok-slot væk ved at sprænge den bombeskadede men dog renoverbare slotsbygning i luften. Væk med sådan noget prøjsisk overherredømme symbolik! Det var egentlig underligt, at Marx og Engels sad med ryggen til det, men måske fordi de så skuede mod øst.

Man kan jo nok ikke hævde, at Marx og Engels var skyld i, at det gik som det gik med den socialistiske arbejder- og bondestat. Der har nok været mange ideologi-kokke med til at røre i gryden undervejs. Og Marx og Engels kunne nok ikke forestille sig de omstændigheder, hvorunder deres teorier ville blive forsøgt praktiseret.

Da jeg kom forbi i går, slog det mig, at nu efter at skulpturen er blevet flyttet på grund af U-Bahn byggeriet, sidder de to herrer og ser mod vest og kigger på genopbygningen af kejserslottet. Hævn og straf? Man kan da ikke andet end smile ved tanken, uanset hvilken mening man har om det hele. Hvis tiden kunne hoppe tilbage og det var de to virkelige personer, som sad der, hvad mon de så ville sige til hinanden?

Der var i øvrigt tale om på et tidspunkt, at Marx og Engels skulle helt væk fra området omkring slotspladsen i forbindelse med etableringen af Humbolt Forum. Hvis I har interesse i det, kan I læse en 2 år gammel artikel i Die Welt om dette spørgsmål, den ligger online her.

Læs mere om Marx Engels Forum på Wikipedia

Skriv et svar