Gunther von Hagens Körperwelten må udstilles permanent i Berlin

I marts måned fortalte jeg om udstillingen med de preparerede menneskekroppe, som skulle have et permanent udstillingssted i Berlin, se evt. tidligere indlæg. Nemlig i bygningen ved foden af Fernsehturm. Bezirksamt Mitte forbød udstillingen med henvisning til gravfreden. Men for et par dage siden har Berliner Verwaltungsgericht underkendt dette forbud, efter at Gunther von Hagens kone havde protesteret, og det kom til et retssag.

Så nu får udstillingen måske sit permanente udstillingssted i Berlin. Måske, fordi Bezirksamt Mitte jo nok vil appellere afgørelsen. Juridisk er der altså indtil nu ikke givet medhold i, at de udstillede preparerede menneskekroppe er lig, og derfor behøves der ikke nogen særlig tilladelse til at udstille dem.

Det er forståeligt, at en sådan udstilling bliver genstand for diskussion. Det er jo helt forskelligt, hvordan vi som mennesker forholder os til, at sådan noget sker. Jeg har tidligere fortalt, at jeg så udstillingen, da den var i Berlin i 2011. Det var faktisk meget interessant og slet ikke ubehageligt. Det er jo altid spændende at se, hvordan “maskinen” ser ud indeni, også når det er vores egen krop. Det som især støder nogle, er at von Hagen anbringer kroppene i forskellige situationer fra det levede liv, således også en mand og en kvinde i den seksuelle akt. Det generer ikke mig at se det, og det var mit indtryk fra udstillingen, at alt gøres med respekt for de mennesker, som selv har doneret deres krop til von Hagens projekt.

I øvrigt preparerer von Hagen også dyrekroppe, på  udstillingen jeg så, var der f.eks. en hest.

Det skal blive interessant, at se det videre forløb, om museet påbegyndes indrettet i begyndelsen af 2015, som der nu tales om.

Se evt. Rbbs hjemmeside og indslag om emnet

Se også hjemmesiden http://www.koerperwelten.com/de.html

På Youtube kan man se en interessant video fra Körperwelten om den teknik, Gunter von Hagen har opfundet og anvender på de kroppe, som udstilles. ADVARSEL: Hvis I ikke bryder jer om von Hagens udstillinger, så lad være med at se videoen! 

http://youtu.be/hSPlnsf0uFw

Skriv et svar