De nye gamle i Europa

De nye gamle? Det er vist det, man kalder et paradox. Ikke desto mindre er det titlen på en udstilling, som for tiden vises på Museum for europæisk kultur i Dahlem. Og det er mennesker det handler om. Titlen i sin fulde længde er Europas neue Alte. Ein foto-ethnografisches Projekt. Udstillingen vises til 26. januar næste år.

Fotografen Gabriele Kostas har rejst rundt i Belgien, Tyskland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Storbritannien, Italien, Portugal, Østrig, Rusland, Sverige, Slovenien og Spanien og har fotograferet og talt med ældre mennesker.

Fotografierne viser de ældre mennesker fra forskellige samfundslag i deres daglige omgivelser i byen og på landet. Samtalerne i de 27 foto-essays fokuserer bevidst på det nutidige og fremtiden. Der spørges til de ældres drømme, ønsker og forhåbninger for fremtiden. Og det er her titlen på udstillingen stiller skarpt. De nye gamle har ikke sagt farvel til det aktive liv og opfatter ikke sig selv som værende sat udenfor samfundet, sådan som den generelle opfattelse af ældre mennesker tidligere har været og nok stadig i nogle unge menneskers opfattelse er.

Den foto-etnografiske udstilling viser, at de nye ældre har meget at fortælle, men også at de har rigtig meget at tage sig til. I mange lande bliver ældre mennesker også ved med at arbejde, enten fordi de er nødt til det økonomisk set, eller fordi de har lyst til det.

Hvor er det en god idé med sådan en udstilling, der sætter et nyt syn på ældre mennesker. Når man selv nærmer sig de 60 år, gør man sig mange tanker om, hvorfor der er sådan en fastlåst opfattelse af ældre mennesker, for man føler sig ikke gammel indeni, selv om det jo godt kan ses og mærkes på kroppen. Udstillingen inviterer til en samtale over emnet generationerne imellem, og det er godt.

Der er offentlige rundvisninger i udstillingen, også særlige rundvisninger for børn. Se mere om udstillingen og rundvisningerne her.

Skriv gerne en kommentar