Et slot for alle

Som tidligere nævnt var jeg inviteret til deltage i et arrangement på slotsbyggeriet i Berlin den 23. juni. Men da var jeg undervejs på en dejlig cykelferie i Sverige, så det kunne jeg ikke.

Det var derfor dejligt at opdage, at på rbb’s Mediathek ligger der en film om hele situtationen omkring slotsbyggeriet. Her fortælles selvfølgelig om selve byggeprocessen, og hvor langt den er nået indtil nu. Men der fortælles også om, hvad bygningen skal indeholde, og vi følger forberedelserne med at få indrettet udstillinger til alle de museumsgenstande, som skal være der.

En udstilling nu om dage er jo ikke blot at tage en genstand og lægge den i en montre. Der skal skabes historiefortællinger og universer. Det er sådan noget vi også ser, at museumsfolkene drøfter. For arbejdet med at demontere genstandende og gøre dem klar til flytningen er allerede begyndt.

Det er hovedsageligt genstande fra de etnografiske samlinger i Dahlem, som bliver flyttet til Humboldtforum, hvilket er det korrekte navn for slotsbygningen.

Vi ser også, hvordan man har tænkt sig at præsentere resultatet af de arkæologiske udgravninger, som blev foretaget i begyndelsen af byggeriet. Det ser meget spændende ud.

For alle der interesserer sig for det nye slot – Humboldtforum – vil det være meget interessant at se filmen. Den kan ses her

Skriv et svar