Berlin bliver cykelby

Delstatsparlamentet i Berlin har i går vedtaget en lov om regulering af trafikken i byen, den såkaldte Mlbilitätsgesetz.

Loven skal sikre, at alle personer på den nemmeste og mest sikre og miljøvenlige måde kan komme frem til deres bestemmelsessted i Berlin.

Det er almindeligt kendt, at Berlin ikke er en cykelby. Når nogle taler om, at det er skønt at cykle i Berlin, så må de tænke på de afsondrede stier og cykelruter der findes i pakkerne – og det er uden tvivl skønt at færdes der. For dem der bruger cyklen som det eneste og daglige trafikmiddel, og som skal færdes på vejene i bilen, er det ikke trygt at cykle i Berlin. Det er trafikken og vejnettet simpelt hen ikke indrettet til. Det er indrettet til biler. Det bliver ændret med den nye Mobilitätsgesetz.

Der vil blive etableret decideret hurtige cykelruter i byen og regulære cykelstier i stedet for kun en rød stribe på fortovet til fælles frustration for cyklister og fodgængere. Vejkryds vil blive ændret, så cyklisterne bliver en del af reguleringen. Det er et mål at trafikulykker med dræbte svage trafikanter skal mindskes mest muligt.

Også den offentlige persontransport bliver bedret ved denne lov. Køreplanerne skal justeres, så det bliver nemmere at rejse med den offentlige trafik. Og så skulle det også blive billigere. Og det er især på den offentlige trafik, der satses på at gavne miljøet, fx med elbusser, drevet af sol- og vindenergi.

Med hensyn til biltrafikken er det selvfølgelig meningen at mindske den. Og det er ikke uden protest fra den side, at loven er blevet vedtaget, lad os sige det sådan. Erhvervsdrivende behøver dog ikke være bekymrede, da der vil blive taget hensyn ti varetransport. Men for den private bilisme tænkes bl.a. på deletransport i stedet for, at hver mand sidder i sin bil. Noget man med fordel også kunne gøre mere for i Danmark. Her i Aalborg ser jeg jo hver morgen, at der kun er 1 person i næsten hver bil.

Den nye trafiklov i Berlin er for en stor del foranlediget af interesseorganisationer for svage trafikanter. Det har krævet en stor indsats gennem længere tid, og de opfatter selvfølgelig vedtagelsen af loven som en stor sejr.

I Tyskland erkender man som regel, at ting tager tid, og tingene huskes ikke igennem. Så det er et langsigtet projekt at få alle de nye tiltag realiseret. Men der ligger selvfølgelig en plan for det hele. Det er ikke kun luftkasteller. I kan downloade en brochure, hvor I kan læse om alle planer og detaljer. I finder den her. Se også Abendschaus indlæg om vedtagelsen af den nye lov her.

Tillykke til Berlin, som nu er på vej til at blive cykelby.

Skriv et svar