Zweckentfremdungsverbotsgesetz

Når man udtaler ordet Zweckentfremdungsverbotsgesetz (det kan ikke engang være på en linje i overskriften) kommer man – i hvert fald gør jeg – til at tænke på ordet fra H. C. Andersens Hyrdinden og Skorstensfejeren: Gedebukkebensoverogundergeneralkrigskommandersergentinde.

Men der er nu ikke så meget eventyr over Zweckentfremdrungsverbotsgesetz. Ordet har selvfølgelig også fået en forkortelse, som det tyske sprog er spækket med og som gør det lidt nemmere i skrift og tale, nemlig ZwVbG.

ZwVbG, gældende for Berlin, trådte i kraft 1. maj sidste år. Ifølge loven må lejligheder i Berlin, som er egnet til bolig ikke anvendes til andet formål som fx erhverv og udlejning til turister. Årsagen til loven er boligmangel i Berlin.

En af berlin-nyts læsere har opfordret mig til at omtale loven her på berlin-nyt, da han mener, at der er mange danskere, som ikke kender om loven. Jeg tror han her tænker mest på turisterne, som lejer sig ind i ferieboligerne. Han var selv blevet overrasket over, at det tyske udlejningsbureau, som han ville bruge, meddelte at de lukker på grund af loven. Og det er jo rigtigt, at det kan være nyttigt at vide i forhold til feriebudgettet, når det nok bliver hotel i stedet for ferielejlighed.

Ejerne af ferieboliger i Berlin – heriblandt mange danskere – er formodentlig klar over loven, og hvordan de skal forholde sig til den. Hvis ikke, vil jeg foreslå, at de opsøger en advokat og bliver klar over det. Der har været en overgangsperiode i et år, men fra 1. maj 2016 ophører denne også.

Der ligger forskelligt materiale på nettet omkring ZwVbG, heriblandt mange avisartikler, som har forskellige vinkler på sagen. Jeg vælger at henvise til den officielle omtale af loven på berlin.de. http://service.berlin.de/dienstleistung/326217/.

Skriv et svar