Nyt udstillingssted i Berlin: Kunsthaus Dahlem

I Grunewald er netop åbnet et nyt udstillingssted for kunst, Kunsthaus Dahlem. Selve bygningen er ikke ny, men at den nu bruges til kunstudstillinger er nyt.

Kunsthaus Dahlem åbnede 12. juni efter ombygning gennem længere tid. Den første udstilling, hvis titel er Porträt Berlin. Künstlerische Positionen der Berliner Nachkriegsmoderne 1945-1955  bliver vist til 18. juni 2017. Udstillingen viser noget af den moderne kunst fra perioden 1933-1945, som var undsluppet nazisterne, men størstedelen er kunst fra efterkrigsperioden, som genoptager stilen fra 1920’erne og især kunst, som har fokus på kroppen, og som bliver en abstrakt modreaktion på den nazistiske realismes idealisering af menneskekroppen. Der udstilles omkring 70 værker af kunstnere fra både øst- og vesttyskland. Læs mere om udstillingen på Kunsthaus Dahlems hjemmeside http://kunsthaus-dahlem.de/ausstellung/portraet-berlin/

Titlen fortæller samtidig noget om husets historie – og den er ganske interessant. Huset blev bygget til en af de kunstnere, som var godkendt og foretrukket under nazismen, og er derfor knyttet til det sorte kapitel i Tysklands og Berlins historie. Kunstneren var Arno Breker, men det skal også siges, at han ikke brugte de dengang topmoderne atelier-faciliteter særligt længe. Han ville hellere være på et gods, som han fik tildelt. Efter krigen er bygningen blevet benyttet til forskellige formål. Efter kortvarigt at være blevet benyttet af den amerikanske besættelsesmagt blev bygningerne overgivet til den offentlige forvaltning. Fortidens skygger gjorde, at ingen institution havde lyst til at bruge den, hvorefter Berlins Stenhuggerforening fik lov til at overtage stedet. Herefter fik billedhuggere lov til at bo og  arbejde på stedet. Vennekredsen fra det nært liggende Brücke Museum tog initiativ til, at der blev der indrettet flere små atelierer i det store atelier, som Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) og Berliner Kultursenat nu kunne tilbyde kunsntere fra hele verden. Også i andre dele af bygningskomplekset arbejdede kunstnere gennem tiden, f.eks. har Wolf Vostelle arbejdet her i 1980’erne.

Men nu er stedet altså blevet ombygget og indrettet til Kunsthaus Dahlem. Det kunne udmærket være en dagstur at tage til Dahlem og se Kunsthaus Dahlem og Brücke Museum, Allierten Museum og måske slutte ved Museen Dahlem, hvis man kan holde til mere.

Læs mere om husets historie på http://kunsthaus-dahlem.de/geschichte-des-hauses/bis-1945/

Skriv et svar