Berlinische Galerie

Selv om det hedder Berlinische Galerie, så er det altså et museum med en samling. Museet kalder sig Landesmuseum – altså for forbundslandet Berlin – og et museum for moderne kunst, arkitektur og fotografi.

Berlinische Galerie er et af de yngste museer i Berlin. Samleområde er kunst, som er opstået i Berlin fra 1870 og til nu – og vel at mærke kunst der på engang er lokal og har internationalt tilsnit.

Museet, som er grundlagt i 1975,  åbnede i 2004 i Alte Jakobstrasse –  i nærheden af Jüdisches Museum – i en ombygget industrihal med et udstillingsareal på 4600 kvadratmeter.  Samlingerne består af maleri, grafik, skulpturer, multimedier,  fotografe og arkitektur samt arkiver over kunstnere. Alt dette danner basis for at præsentere spændende udstillinger på tværs af kunstarter og teknikker.

Fremtrædende samleområder er Dada Berlin, Neue Sachlichkeit og østeuropæisk avantgarde. Et andet tyngdepunkt er kunst fra Berlin som den delt by og som den genforenet metropol.

Bygningen, som i dag udgør rammerne for Berlinische Galerie i Alte Jakobstrasse, er fra 1965 og blev tidligere anvendt som glaslager. Bygningens 11 meter høje kubiske hal med et areal på 60 x 60 meter udgør hjertet af museumsbygningen. Derudover er der administrationslokaler, foredragssal, studiesal, magasiner, undervisningsrum, butik og café.

Ombygningen til museum forestod arkitekten Jörg Fricke i tæt samarbejde med Berlinische Galerie, og det skete faktisk på bare et år. Da ombygningsbudgettet var ret beskedent, var de helt store arkitektoniske forandringer udelukket på forhånd, og det blev besluttet i vidt omfang at bibeholde de store rum, som bygningen i kraft af sin industrielle funktion var skabt med. Udfordringen var nu at skabe flere udstillingsrum i det åbne rum, hvor samlingen af kunst af vidt forskellig art kunne præsenteres. Det er blevet løst ved at lægge en overetage ind, som nogle steder åbner ud til den store hal. Andre steder er der adskilt med vægge, som er flytbare og kan indrettes efter udstillings art. Overetagen kommer man til via den imponerende trappe, der rejser sig  som et kryds  midt i den store hal. Om det er bygningen eller personalet eller begge dele, der giver stedet den dejlige atmosfære, det ved jeg ikke. Men jeg har altid mødt stor venlighed og imødekommenhed, når jeg har været der.

Caféen fortjener lidt særlig omtale. Den hedder Café Dix – opkaldt efter maleren Otto Dix, som er repræsenteret i museets samling. Lokalerne er flot indrettet og det er et hyggeligt sted at sidde at få en kop kaffe eller lidt frokost før eller efter museumsbesøget.

Museets samleområde er kunst, som er opstået i Berlin fra 1870 og til nu. Og der samles ind af genrerne maleri, skulptur, grafik, fotografi og arkitektur. Desuden rummer museet et arkiv over kunstnere. Her er en stor skat af materiale fra kunstnere, kunstnergrupper, galerister og kunsthistorikere, som har virket i Berlin. Specielt kan nævnes et betydeligt materiale over den verdenskendte Dada Berlin-bevægelse, som stammer fra Hannah Höch og Raoul Hausmann. Et andet fyldigt element i arkivet er materiale om kunstnerne, som blev tvunget i exil under nationalsocialismen.

Samlingen af billedkunst omfatter ca. 5000 værker – bestående af malerier, skulpturer, installationer og forkskellige medier. Det er værker spærndende fra Berliner Secession, Dada Berlin over den østeuropæiske avantgarde til die Neuen Wilden og helt frem til den unge kunstscene efter murens fald. En samling af forskelligartet kunst fra en moderne og internationalt førende metropol, som giver et fint billede af kunsten i Berlin fra århundredskiftet og til nu. Jeg vil ikke her remse alle kunstnernavne op, I kan læse mere på Berlinische Galeries hjemmeside om samlingen – blot vil jeg nævne nogle kunstnere, som jeg selv holder meget af: Max Beckmann, Lovis Corinth, George Grosz, John Heartfield, Hannah Höch, Raoul Hausmann, Otto Dix, George Grosz, Georg Baselitz, Wolf Vostell og Rainer Fetting.

Hertil kommer samlingen af fotografier, Berlinische Galerie har med de ca. 200.ooo fotos en af Tysklands største samlinger af fotografi. Det er hovedsageligt portrætter og billeder af byen, men også en væsentlig fotografihistorisk samling fra DDR og et betydeligt antal af moderne fotografier præger samlingen. Endelig rummer museet en betydelig samling grafik, som tidsmæssigt spænder fra sidst halvdel af det 19. århundrede og til i dag samt en samling af arkitektur- og byplanhistoriske værker. Læs endelig selv mere på siderne om Berlinische Galeries  imponerende samling.

Berlinische Galerie – samlingerne

Se Berlinische Galerie’s hjemmeside her.

Skriv gerne en kommentar