Mindetavle for Marcel Reich-Ranicki

Op til 1 års dagen for Marcel Reich-Ranicki’s dødsdag er der som tidligere omtalt var planen blevet opsat en mindeplade for ham i Berlin. Og nu er det jo så afgjort hvor, for der var flere adresser i spil.

Mennesker, der har beskæftiget sig med tysk litteratur er godt klar over, hvem Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) er. Andre har måske af og til set ham i tysk TV eller dagspressen. Reich-Ranicki arbejdede som litteraturkritiker ved store tyske aviser, først FAZ og Die Zeit og igen som litteraturredaktør for FAZ indtil han sluttede sit arbejdsliv i 1988. Hans store ønske var at udbrede kendskabet til litteraturen til den brede befolkning. Han udtrykte sig klart, minimerede brug af fremmedord og var “lidenskabelig” i sin bedømmelse. Fra 1988 til 2001 stod Reich-Ranicki for udsendelsen Das Literarische Quartett, som virkelig medvirkede til at øge interessen for litteratur blandt den brede befolkning. Og det gjorde Reich-Ranicki så kendt, at en undersøgelse har vist, at 98% af den tyske befolkning kender hans navn. Flere af udsendelserne ligger på YouTube. Han er da også blevet kaldet “Der Literaturpapst” (litteraturpaven).

Hvis man læser Reich-Ranickis selvbiografi Mein Leben(1999), får man oprullet en fantastisk fortælling. Bl.a. om hvad den unge Reich-Ranicki bliver udsat for af grusomheder og umenneskelige vilkår i sin tid i den jødiske ghetto i Warzawa. Som tyskkyndig bliver han tvunget til at føre protokol i ghettoens Judenrat og får derved en ubarmhjertig indsigt i, hvad der foregår. Kun ved en vellykket flugt lykkes det ham og hans kone (de bliver gift i ghettoen) at undgå døden i koncentrationslejr. De har begge set deres forældre blive sendt afsted. At Reich-Ranicki er i stand til at beskrive dette på en så nøgtern og usentimental måde, er meget specielt, for samtidig er man ikke i tvivl om, hvilke lidelser det har været for det unge par. Selvbiografien handler også om tiden i Berlin før nazisterne ødelægger  Tyskland og tiden efter krigen, hvor Reich-Ranicki det meste af sit liv bor i Frankfurt. Selvbiografien blev filmatiseret af WDR i 2009. Både bog og DVD kan varmt anbefales. I 2012 på Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus talte Reich-Ranicki til Bundestag-forsamlingen. Jeg så talen på nettet, han var igen nøgtern – men det var bevægende at se tilhørernes reaktion.

Og nu er mindetavlen op for Reich-Ranicki i Günzelstraße 53 i Wilmersdorf, hvor han boede som ung gymnasiast – sendt fra Polen til tyske slægtninge for at få uddannelse. Og hvor han fik sin interesse vakt for litteratur. En interesse, som  kom til at præge hans lange liv. Når jeg kommer til Berlin – lige om lidt – vil jeg gå hen og dvæle en tid ved mindetavlen.

Se artikel i Morgenpost om opsætning af mindetavle 

Har I lyst til at stifte nærmere bekendtskab med Reich-Ranicki er her en række links, I kan gå videre med.

Se artikel i Tagesspiegel se også billedserie – Andrew Ranickis hjemmeside med biografi om sine forældre

Internetportal om Marcel Reich-Ranicki – Reich-Ranicki på Wikipedia – På dansk: Læs kronik i Kristeligt Dagblad 

Bestil DVD’en Mein Leben på amazon.de – Bestil bogen Mein Leben randomhouse.de

Se talen til Bundestag på YouTube (ca. 30 min.)

Skriv gerne en kommentar