60’er-film fra Østblokken – helt gratis

I biografen Babylon i Berlin vises lige nu en serie med film fra 1960’ernes øst-blok lande – helt gratis.

Mange af filmene blev forbudt dengang de blev produceret, fordi deres indhold var i strid med østblok landenes krav til kultur, fordi de var for skarpe i kritikken af den politik, der blev ført, eller blot fordi de var en del af det ungdomsoprør, som foregik i den øvrige verden i den periode.

Efter østblokkens sammenbrud blev flere af filmene vist for første gang i Tyskland i 1990’erne.

Det drejer sig om titler som Spur der Steine og Das Kaninchen bin ich fra DDR, men også film fra Polen (Messer im Wasser af Polanski) og film fra Sovjetunionen, Rumænien, Tjekkaslovakiet og Ungarn bliver vist. Festivalen med 60’er filmene fortsætter til og med 27. februar.

Det er som nævnt gratis at se filmene, men man skal gå ind på Babylons hjemmeside og bestille billetter. Se mere på hjemmesiden her.

Skriv gerne en kommentar