Reichstagskuppel lukket for besøg 17. og 18. marts

På grund af Bundesversammlung den 18. marts er der lukket for besøg i Reichstagskuppel både lørdag den 17. og søndag den 18. marts.

Bundesversammlung er et organ, der kun er til for en og samme opgave, nemlig at vælge Bundespræsidenten. Normalt sker det hvert femte år, men nu hvor Christian Wulf trådte tilbage, skal der vælges en ny. Det skal ske senest 30 dage efter tilbagetrædelsen. En Bundesversammlung begynder man sædvanligvis at forberede et år i forvejen – men det kunne man af gode grunde ikke gøre denne gang, så der har været arbejdet på højtryk. Bundesversammling består af Bundestag’s 620 medlemmer + det samme antal repræsentanter valgt fra landdagene, altså ialt 1240 mennesker. I kan læse mere om valget af Bundespräsident på Bundestags hjemmeside.

Normalt er der åbent for besøg fra kl. 8 til 24. Men husk at det er nødvendigt at anmelde jeres besøg, hvadenten I kommer som enkeltpersoner eller som gruppe. På Bundestag.de finder I en blanket, som I kan udfylde og sende afsted. I kan også downloade en pdf-folder, der informerer om, hvad det er muligt at se i Reichstag – omvisnigner osv. – og læse om, hvordan I anmelder besøg. Her står der, at der kan være så mange tilmeldinger, at ikke alle kan imødekommes – og der står, at man skal anmelde senest torsdag før den ønskede besøgsdato.

Se http://www.bundestag.de/besuche/index.jsp

Download besøgsinfo som pdf

Skriv gerne en kommentar