Planerne med Tempelhof

Siden den tidligere lufthavn Tempelhof blev nedlagt,  har arealet været frit tilgængeligt som rekreativt område. Dog har man valgt at lukke parken i nattetimerne,  og åbningstiden veksler alt efter årstiden.

Dette kæmpestore åndehul midt i storbyen har været og er stadig til stor glæde selvfølglig først og fremmest for borgerne i Berlin,  men også for turister,  der har brug for en dag i det blå, eller det grønne …skulle man måske snarere sige.

Det tidligere lufthavnsområde har nu fået navnet Tempelhofer Freiheit, hvilket jeg synes er et godt navn, som indeholder positive værdier. Der er imidlertid en del  diskussion om planerne for parken. Især efter at der er fremsat planer om bebyggelse i randområderne af den store park, er der kommet protester fra offentligheden. Det har bevirket at de ansvarlige for byudvikling har indledt en oplysningskampagne,  bl.a i form af en ny info-pavillon, som er opstillet i parken. Hermed vil man komme de rygter til livs, som er kommet i omløb, f.eks at hele parken skulle bebygges.

At debattere om planerne for den store park, mener jeg udelukkende er en sag for borgerne i Berlin. Men jeg kigger en gang imellem ind på hjemmesiden Tempelhofer Freiheit, for at følge med i, hvad der sker med Tempelhof. For det synes jeg er meget interessant. Hvis I synes det samme,  er der god mulighed for det på tempelhoferfreiheit.de, hvor I også kan se åbningstider for parken og infopavillonen.

Skriv gerne en kommentar